De vermelde prijzen zijn particuliere prijzen inclusief BTW. Contacteer ons om de professionele prijzen te ontvangen.

U 46 M75

Selectief onkruidbestrijdingsmiddel voor graangewassen, grasland, gazon en vlas.
Grasland en gazons: De behandeling is de hele zomer mogelijk. Door een plaatselijke behandeling wordt de klaver zoveel mogelijk gespaard. Om de paardestaart doelmatig te bestrijden, de behandeling uitvoeren zodra de bovengrondse delen van de plant volledig ontwikkeld zijn (d.i. ongeveer begin juni).

Gebruik

25 – 40 ml / are

Verpakking

1 L