De vermelde prijzen zijn particuliere prijzen inclusief BTW. Contacteer ons om de professionele prijzen te ontvangen.

Prijsvoordelig graszaadmengsel SABGRO

Een sportmengsel met o.a. selecties van Engels raaigras die naast betredingstolerant te zijn, toch het uitzicht geven van een eerder fijnbladig gazon. Een kwalitatief mengsel voor een gunstig prijskaartje. Kan tevens als doorzaaimengsel worden aangewend wegens de opvallend snelle kieming en jeugdgroei.

Gebruik

3 kg / are