De vermelde prijzen zijn particuliere prijzen inclusief BTW. Contacteer ons om de professionele prijzen te ontvangen.

Genoxone

Een herbicide die alle moeilijke onkruiden (distels, netels, hout-achtigen, …) bestrijdt maar ook de breedbladigen die gewoonlijk in de gazons aanwezig zijn. GENOXONE kan ook gebruikt worden om de hergroei van boomstronken te verhinderen.

Gebruik

125 ml / 10 l water

Verpakking

3 L