De vermelde prijzen zijn particuliere prijzen inclusief BTW. Contacteer ons om de professionele prijzen te ontvangen.

Eminent

Polyvalent fungicide dat werkt tegen bladziekten. Kan toegepast worden in sierteelt, witloofwortelteelt, cichorei, suikerbieten en wintertarwe. In buxus tegen Calonectria toepassen zodra de ziekte wordt waargenomen.

Gebruik

75 ml / 100 L water

Verpakking

1 L