De vermelde prijzen zijn particuliere prijzen inclusief BTW. Contacteer ons om de professionele prijzen te ontvangen.

Container groenafval (max 7 ton inhoud)

Sabgro kan ook containers op uw werf plaatsen

  • De klant dient de al dan niet nodige vergunning te hebben alsook signalisatie en verlichting aan te brengen indien deze op de openbare weg wordt geplaatst
  • Sabgro BV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de verharding waar de container werd geplaatst.
  • Bij het plaatsen en weghalen van de container dient de klant ongeveer 15m vrije ruimte te voorzien.
  • De container mag alleen worden geladen met afvalstoffen waarvoor deze werd aangevraagd.
  • Indien de container overladen is, in volume of gewicht, behoudt de chauffeur het recht om te weigeren de container weg te nemen.
  • De container mag niet geladen worden hoger dan de zij-, achter- of voorkant van de container.
Eenheid

25 m³