De vermelde prijzen zijn particuliere prijzen inclusief BTW. Contacteer ons om de professionele prijzen te ontvangen.

Chikara

Bodemherbicide voor een totale onkruidbestrijding op verharde en niet-verharde permanent onbeteelde terreinen. Ook toepasbaar onder een aantal Abies en Picea naaldconiferen. Nawerking tot maximaal 6 – 7 maanden, afhankelijk van de dosis. Bij aanwezigheid van onkruiden Chikara mengen met een erkend product op basis van glyfosaat.

Verpakking

50GR