De vermelde prijzen zijn particuliere prijzen inclusief BTW. Contacteer ons om de professionele prijzen te ontvangen.

Barenbrug sportgazon rapide

Hoge bespelingstolerantie: Sport Rapide is een 75/25-mengsel dat voor 75% uit de meest bespelings-tolerante rassen bestaat. Traditioneel zijn velden die ingezaaid zijn met Rapide zeer bespelingstolerant, zodat ook de meest intense voetbalwedstrijden het veld niet kleinkrijgen.

Gebruik

3 kg / are

Verpakking

15 kg