Sabgro :: Groothandel voor tuinaannemer en particulier

Sabgro

Vanaf 1/02/2024 zal onze nieuwe prijslijst in voege gaan. Voor het gros van ons assortiment zullen de prijzen stabiel blijven.

Assese bedrijven verenigingen zich in vzw: “Besparen door groepsaankopen en betere informatie-uitwisseling”

In Asse hebben vijf personen van vier verschillende bedrijven samen met schepen van Lokale Economie Sigrid Goethals de vzw Duurzaam Bedrijventerreinmanagement opgericht. Naast de schepen zetelen in de Raad van Bestuur vertegenwoordigers van Vanheede, Sabgro en IDE Coffee Systems. Bedoeling is om groepsaankopen te organiseren zoals voor bewaking of zonnepanelen, maar ook om vlot informatie uit te wisselen.

Het waren Goethals, Justien Vanheede en Thomas Vandeneynde van Vanheede, Bruno Sablon van Sabgro en parkmanager Nick Wijns van Quares die aanwezig waren bij de ondertekening. Geert Windels van ID Coffee Systems was verontschuldigd. De gemeente Asse en drie bedrijven gaan hierdoor nauw samenwerken ten voordele van de Assese bedrijven en komen vier keer per jaar samen. Uit een behoeftepeiling en bevraging zijn al enkele concrete acties naar voor gekomen. Het gaat dan om collectief groenonderhoud en afvalbehandeling, uitlenen van materiaal en/of diensten, het opstarten van een bedrijfsinformatienetwerk, groepsaankoop zonnepanelen en bewaking, aanbieden van energiescans, werken aan duurzame mobiliteit en de beeldkwaliteit op de sites verhogen door bijvoorbeeld uniforme bewegwijzering. Bedrijven die lid worden van de vzw kunnen rekenen op de parkmanager als aanspreekpunt, kunnen deelnemen aan exclusieve netwerkmomenten en hebben toegang tot adviezen. Ook deelnemen aan de groepsaankopen en raamcontracten is uiteraard mogelijk.

 

Gedurende de eerste drie boekjaren komt de gemeente Asse financieel nog tussenbeide en dienen nieuw toetredende leden 250 euro per jaar te betalen. Na die drie jaar moet de vzw onafhankelijk kunnen functioneren zonder de substantiële cofinanciering van de gemeente. Elke vennoot die economische activiteiten uitvoert p een bedrijvenzone in Asse, met uitzondering van het Researchpark Zellik, kan lid worden van de vzw. Ook belangenorganisaties zoals POM, VWBO en Unizo worden betrokken. Wie meer informatie wil kan terecht bij Nick Wijns via nick.wijns@quares.be of 0471/99.55.80.

 

 

Justien Vanheede (Vanheede, HSE Business Partner), Thomas Vandeneynde (Vanheede, Accountmanager), Sigrid Goethals (schepen van Lokale Economie), Bruno Sablon (Sabgro, zaakvoerder) en Nick Wijns (Quares, Parkmanager) waren bij de ondertekening aanwezig. © Rv