Sabgro :: Groothandel voor tuinaannemer en particulier

Sabgro

Vanaf 1/02/2024 zal onze nieuwe prijslijst in voege gaan. Voor het gros van ons assortiment zullen de prijzen stabiel blijven.

Van groenafval naar een duurzame groencompost

Sabgro: groencompost met Vlaco-label

Sabgro: Niet enkel groenrecycling

Al sinds 2013 kunnen professionelen, particulieren én overheden bij Sabgro terecht met hun groenafval.

Sabgro draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Groenafval zo min mogelijk transporteren en dit op een zo duurzaam mogelijke manier verwerken tot hoogwaardige groencompost.

De circulaire economie staat bij ons centraal.

Wat is compost?

Professionele compost is het stabiele, gehygiëniseerde en humusrijke eindproduct van de compostering van selectief ingezameld organisch-biologisch materiaal.

 

Compost is een grondstof die bestaat uit plantaardige resten (bijvoorbeeld groenten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren, snoeihout, …). Het professionele composteringsproces van groenafval is te vergelijken met wat in het bos gebeurt als afgevallen bladeren, twijgjes en dode planten zich omvormen tot de donkerbruine bosgrond. Compost is een donkerbruin tot bijna zwart kruimelig materiaal dat naar bosgrond ruikt. Het is het resultaat van het composteringsproces, een natuurlijk proces dat gecontroleerd en gestuurd wordt. Het is een product met een hoog stabiel organische stofgehalte en nutriënten die geleidelijk beschikbaar komen voor de planten. Compost is een bodemverbeteraar en geen meststof. Compost bevat een hoog gehalte stabiel organisch materiaal. Uit dat organisch materiaal vormt zich humus.

Vlaco-label voor groencompost

Bovendien doen we dit allemaal onder de strenge normen die Vlaco, de onafhankelijke certificeringsinstelling die de kwaliteitscontrole uitvoert bij de biologische verwerkers van organisch-biologisch afval.

 

 

De certificering die Vlaco uitleent aan bedrijven garandeert dat de afvalstoffen op een kwaliteitsvolle wijze werden verwerkt, en volgens de wetgeving ook niet meer als afval maar als een grondstof kunnen worden beschouwd.

 

 

Vlaco behartigt al 30 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Vlaco verenigt zowel overheden (de OVAM en intercommunales) als bedrijven die organisch-biologisch afval verwerken. 

Vlaco - Sabgro - Groenrecycling - Compost

Verminderen van plasticvervuiling in de serreloofstromen van diverse vruchtgroenten

We bekijken hoe meer serreloof (met/zonder composteerbaar bindmateriaal) in professionele composteringssites in Vlaanderen verwerkt kan worden om het verbranden van serreloof te vermijden.

Doorheen 2022 en 2023 zijn ook diverse serreteelt- en composteerproeven opgestart of in uitvoering. In dit filmpje wordt toegelicht hoe dit proces er precies uitziet, van het ruimen van de teelt tot bruikbare compost.

 

Lees ook dit artikel op www.boerenbond.be.

Vlaco - Sabgro - Groenrecycling - Compost - CMARTlife

Cmartlife

Vlaco is betrokken bij het project Cmartlife (‘Material Approach on Residual Waste Targets and a Litter Free Environment’) dat loopt over de periode 2020-2027. Het is een LIFE-Integrated Project (IP) waarbij OVAM Europese steun krijgt om samen met verschillende partners hun beleid te realiseren. De concrete doelstelling van Cmartlife is de reductie in restafval, zowel van huishoudelijk als gelijkgesteld restafval.

 

 

Sabgro werkte mee om een proefbatch te maken.

 

Lees meer op de website van Vlaco.

Waarom moet u de bodem verbeteren?

Tuinieren en landbouw beoefenen, zorgt voor het uitputten van de bodem. Door het schoonmaken van borders, weghalen van grasmaaisel en het oogsten van fruit worden steeds voedingselementen en organisch materiaal weggehaald. Om uitputting en structuurverval te voorkomen moet u de bodem van nieuw organisch materiaal voorzien. En dat doet u met een bodemverbeteraar als compost. Compost brengt onder andere meer structuur in de bodem, betere waterhuishouding van de bodem, een goede verluchting en nog tal van andere voordelen.

Vlaco - Sabgro - Groenrecycling - Compost

Compostcalculator

De nodige hoeveelheid compost is afhankelijk van het concrete project en natuurlijk ook de oppervlakte. 

 

Vlaco heeft een handige compostcalculator uitgewerkt. Die kan u vinden op deze link: Vlaco Compostcalculator