Nieuws & Actua

plantschadelijke quarantaineorganismen: essenprachtkever

Plantschadelijke quarantaineorganismen

Quarantaineorganismen (of Q-organismen) zijn plantenziekten en -pathogenen die nog niet in de EU aanwezig zijn, of die er wel aanwezig zijn maar niet op grote schaal verspreid zijn, en die door de EU-wetgeving als schadelijk voor de plantengezondheid worden beschouwd. Aangezien deze organismen grote economische en ecologische schade kunnen veroorzaken, is het beleid erop gericht de …

Plantschadelijke quarantaineorganismen Lees verder »

Het belang van koolstofopslag in de bodem door toediening van compost en digestaat

Het belang van koolstofopslag in de bodem door toediening van compost en digestaat

Bomen, struiken en andere plantensoorten zetten via fotosynthese zonlicht, water en koolstofdioxide (CO2) om in enerzijds zuurstof en anderzijds een voedingsbron, m.n. koolhydraten, om de eigen processen en groei mogelijk te maken. De koolstof (C) uit de CO2 wordt op die manier gebonden in planten. Ook mens en dier nemen direct of indirect via plantaardige …

Het belang van koolstofopslag in de bodem door toediening van compost en digestaat Lees verder »