Sabgro :: Groothandel voor tuinaannemer en particulier

Sabgro

Vanaf 1/02/2024 zal onze nieuwe prijslijst in voege gaan. Voor het gros van ons assortiment zullen de prijzen stabiel blijven.

Assese bedrijven verenigingen zich in vzw: “Besparen door groepsaankopen en betere informatie-uitwisseling”

In Asse hebben vijf personen van vier verschillende bedrijven samen met schepen van Lokale Economie Sigrid Goethals de vzw Duurzaam Bedrijventerreinmanagement opgericht. Naast de schepen zetelen in de Raad van Bestuur vertegenwoordigers van Vanheede, Sabgro en IDE Coffee Systems. Bedoeling is om groepsaankopen te organiseren zoals voor bewaking of zonnepanelen, maar ook om vlot informatie […]

Onze sedum- en graszodenservice

HERBAROLGRASZODEN of GRASMAT   Een mooi groen grastapijt?   Iedereen wil het in zijn tuin, en liefst nog snel ook. Zelf zaaien is een mogelijkheid, maar een slechte opkomst en talloos onkruid zijn gekende problemen. Met onze herbarol bieden wij u dé oplossing: de aanleg van uw gazon met graszoden op rol. Direct een afgewerkt resultaat! […]

Plantschadelijke quarantaineorganismen

plantschadelijke quarantaineorganismen: essenprachtkever

Quarantaineorganismen (of Q-organismen) zijn plantenziekten en -pathogenen die nog niet in de EU aanwezig zijn, of die er wel aanwezig zijn maar niet op grote schaal verspreid zijn, en die door de EU-wetgeving als schadelijk voor de plantengezondheid worden beschouwd. Aangezien deze organismen grote economische en ecologische schade kunnen veroorzaken, is het beleid erop gericht de […]

Het belang van koolstofopslag in de bodem door toediening van compost en digestaat

Het belang van koolstofopslag in de bodem door toediening van compost en digestaat

Bomen, struiken en andere plantensoorten zetten via fotosynthese zonlicht, water en koolstofdioxide (CO2) om in enerzijds zuurstof en anderzijds een voedingsbron, m.n. koolhydraten, om de eigen processen en groei mogelijk te maken. De koolstof (C) uit de CO2 wordt op die manier gebonden in planten. Ook mens en dier nemen direct of indirect via plantaardige […]